Cho sóng cơ có pt x= 4 cos(2πt-0,05πx )(ms) tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng

Question

Cho sóng cơ có pt x= 4 cos(2πt-0,05πx )(ms) tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng

in progress 0
Aubrey 6 ngày 2021-12-03T13:41:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:43:46+00:00

  Đáp án:

  \(\lambda = 40m;v = 40m/s\)

  Giải thích các bước giải:

  + Phương trình sóng tổng quát:

  \(u = A.\cos \left( {\omega t + \varphi – \frac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\)

  + Phương trình sóng bài cho:

  \(u = 4.\cos \left( {2\pi t – 0,05\pi x} \right)\,\,\left( {m;s} \right)\)

  + Đồng nhất hai phương trình ta có:

  \(\frac{{2\pi x}}{\lambda } = 0,05\pi x \Rightarrow \lambda = 40m\)

  + Ta có: \(\omega = 2\pi \,\,\left( {rad/s} \right) \Rightarrow T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 1s\)

  + Tốc độ truyền sóng:

  \(v = \frac{\lambda }{T} = \frac{{40}}{1} = 40m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )