Cho tam giác ABC cân tại A. AH vuông góc với BC (H THUỘC BC). Biết AB = 15cm AH =12cm a) tính độ dài BH b) Chứng minh tam giác ABH= tam giác ACH

Question

Cho tam giác ABC cân tại A. AH vuông góc với BC (H THUỘC BC). Biết AB = 15cm AH =12cm
a) tính độ dài BH
b) Chứng minh tam giác ABH= tam giác ACH

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-11-28T14:16:42+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:18:12+00:00

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  $\text{a, Có : Δ ABH vuông tại H (AH ⊥ BC)}$

  $⇒ AH² + BH² = AB²$

  $⇒ BH² = AB² – AH² = 15² – 12² = 225 – 144 = 81$

  $⇒ BH = √81 = 9 cm$

  $\text{b, Ta có Δ ABC cân tại A (gt)}$

  $\text{⇒ AB = AB ; ∠B = ∠C}$

  $\text{Xét Δ AHB và Δ AHC có :}$

  $\text{∠AHB = ∠ AHC =}$ $90^{o}$ $\text{(AH ⊥ BC) (1)}$

  $\text{AB = AC (cmt) (2)}$

  $\text{∠B = ∠C (cmt) (3)}$

  $\text{Từ (1), (2) và (3)}$

  $\text{⇒ ΔABH = ΔACH (cạnh huyền – góc nhọn)}$

  $\text{Lưu ý : ∠ = góc}$

  $\text{Chúc bạn học tốt !}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )