Cho tam giác ABC cân tại A biết góc A = 1160 . Tính góc B , góc C.

Question

Cho tam giác
ABC cân tại A biết góc A = 1160 . Tính góc B , góc C.

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-07-11T08:40:28+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:41:44+00:00

   Vì ΔABC cân tại A ⇒ ∠B = ∠C

  Ta có: ∠B = ∠C = (180 -∠A)/1 = (180 -116)/2 = 32

   Vậy ∠B = ∠C = 32 độ

  0
  2021-07-11T08:41:59+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )