cho tam giác abc cân tại c , có đường cao bd a,c/m AB2+BC2+CA2 =AD2+2CD2 +3DB2

Question

cho tam giác abc cân tại c , có đường cao bd
a,c/m AB2+BC2+CA2 =AD2+2CD2 +3DB2

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-07-09T00:08:40+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:10:09+00:00

  Biến đổi vế phải, ta có:

  $VP=AD^2+2CD^2+3DB^2$

  $=(AD^2+DB^2)+2(CD^2+DB^2)$

  $=AB^2+2CB^2$

  $=AB^2+BC^2+BC^2$

  Vì $ΔABC$ cân tại $C$ nên $BC=CA$

  $→ AB^2+BC^2+BC^2$

  $=AB^2+BC^2+CA^2 $

  $=VT$ (Điều phải chứng minh)

   

  1
  2021-07-09T00:10:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Biến đối vế phải, ta có:

  VP=AD²+2CD²+3DB²

  =(AD²+DB²)+(CD²+DB²)

  =AB²+2CB

  =AB²+BC²+BC²

  =Vì Δ ABC cân tại C nên BC=CA

  → AB²+BC²+BC²

  =AB²+BC²+CA²

  =VT( Điều phải chứng minh )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )