Cho tam giác ABC cân tính số đo góc A, B biết: A + B = 100 độ

Question

Cho tam giác ABC cân tính số đo góc A, B biết:
A + B = 100 độ

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-11-10T20:38:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:39:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho tam giác ABC cân tính số đo góc A, B biết: góc A + góc B = 100 độ

  Giải

  Ta có: ΔABC cân tại C(gt)

  ⇒góc A = góc B

  Mà góc A + góc B = 100 độ(gt)

  ⇒góc A = góc B=(góc A + góc B):2

  góc A = góc B=100độ:2

  góc A = góc B=50 độ

  0
  2021-11-10T20:39:50+00:00

  Ta có tam giác ABC cân => B = C ( tam giác ABC cân )

  Ta có Â + B + C = 180 độ ( tổng 3 góc trong t.giác )

            100 + C = 180

               => 180 – 100

               => C = 80 độ

   Â + B + C = 180 độ ( tổng 3 góc trong t.giác )

               A + 80 + 80= 180

          => A = 180-80-80

           => A = 20 độ

  Vậy góc A = 20 độ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )