Cho tam giác ABC có AB= 3 cm,AC= 4cm ,BC = 5cm a) Chung minh tam giac ABC la tam giac vuong b) tren tia doi cua tia AB lay B sao cho AD= 1cm.Tinh CD

Question

Cho tam giác ABC có AB= 3 cm,AC= 4cm ,BC = 5cm
a) Chung minh tam giac ABC la tam giac vuong
b) tren tia doi cua tia AB lay B sao cho AD= 1cm.Tinh CD

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-07-19T10:49:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:50:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, ta có: Áp daungj định lý Pi-ta-go đảo

  AB²+AC²=3²+4²=25

  BC²=5²=25

  ⇒AB²+AC²=BC²

  ⇒ΔABC vuông tại A

  b,Xét Δ vuông ADC có

  CD²=AD²+AC²

        =1²+4²

        =17

  ⇒CD=$\sqrt[]{17}$ 

  0
  2021-07-19T10:51:01+00:00

  Theo định lý Pi-ta-go, ta có:

  BC²=AB²+AC²

  ⇒5²=3²+4²

  ⇒25=25 

  Vậy tam giác ABC đó vuông (định lý đảo)

  b, Ta có: ΔABC cân tại A

  Theo định lý Pi-ta-go, ta có:

  DC²=AD²+AC²

  ⇒DC²=1²+4²

  ⇒DC²=17

  ⇒DC=√17 (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )