Cho tam giác abc có AB=8cm, AC=15cm, BC=17cm.Cm tam giác abc vuông

Question

Cho tam giác abc có AB=8cm, AC=15cm, BC=17cm.Cm tam giác abc vuông

in progress 0
Ayla 1 giờ 2021-10-05T08:40:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T08:41:46+00:00

  @Zun

  Áp dụng định lý Pi-ta-go đảo , Ta có

  $17^{2}$ =  $8^{2}$ + $15^{2}$

   289    =  225 + 64 

  289      = 225 + 64

  ⇒ Tam giác ABC vuông ( đ.lý Pi-ta-go đảo ) 

  0
  2021-10-05T08:41:57+00:00

  Đáp án: `ΔABC` vuông tại `A`

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `AB=8cm;AC=15cm`

  `=>AB^2+AC^2=8^2+15^2=64+225=289`

  `BC=17cm=>BC^2=17^2=289`

  Vì `289=289=>AB^2+AC^2=BC^2`

  `=>ΔABC` vuông tại `A` (theo định lí Py-ta-go đảo)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )