Cho tam giác ABC có trọng tâm là góc tọa độ , biết tọa độ hai đỉnh là A(-3;5), B(0;4) . Tọa độ của đỉnh C là :

Question

Cho tam giác ABC có trọng tâm là góc tọa độ , biết tọa độ hai đỉnh là A(-3;5), B(0;4) . Tọa độ của đỉnh C là :

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-06T17:26:30+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:27:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Ta có công thức trọng tâm tâm giác : 

   

   

  $x_{G}$= $\frac{x_{A}+x_{B}+x_{C}}{3}$; $y_{G}$=$\frac{y_{A}+y_{B}+y_{C}}{3}$

  Mà G là gốc tọa độ ⇔ G(0;0)

  ⇔ 0 = $\frac{-3+ 0 +x_{C} }{3}$ ; 0 = $\frac{5 + 4 +y_{C} }{3}$

  ⇔ $x_{C}$= 3; $y_{C}$ = -9

  C(3;-9)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )