cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC =b lấy 2 điểm E và F sao cho AE=EF=FC.BC cắt trung tuyến AM tại N .Tính độ dài vecto AE+EF+AN +MN

Question

cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC =b lấy 2 điểm E và F sao cho AE=EF=FC.BC cắt trung tuyến AM tại N .Tính độ dài vecto AE+EF+AN +MN

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-10-02T20:37:23+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:38:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ta có véc tơ AE=FC vì MF//BE

  nên N là trung điểm của AM

  => vec tơ AN+MN=0

  do đó vecto AE+EF+AN+MN =0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )