cho tam giác ABC cs đáy BC=2cm. Hỏi phải kéo dài BC thêm bao nhiêu để được tam giác ABD có diện tích gấp rưỡi diện tích tam giác ABC

Question

cho tam giác ABC cs đáy BC=2cm. Hỏi phải kéo dài BC thêm bao nhiêu để được tam giác ABD có diện tích gấp rưỡi diện tích tam giác ABC

in progress 0
Amara 1 tháng 2021-11-14T02:57:52+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:58:53+00:00

  `text{Ta có gấp rưỡi =1,5`

  `text{Độ dài đáy BD là`

  `text{2×1,5=3 ( cm )`

  `text{Phải kéo dài BC thêm số cm là :`

  `text{3−2=1 ( cm )`

  `text{Đáp số : 1cm` 

  0
  2021-11-14T02:59:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét tam giác ADB và tam giác ABC có diện tích tam giác ADB gấp 1,5 lần diện tích tam giác ABC,chung chiều cao từ đỉnh A xuống đáy BD nên đáy BD gấp 1,5 lần đáy BC

  Độ dài đáy BD là:

  2 x 1,5=3(cm)

  Phải kéo dài cạnh BC thêm 1 đoạn là:

  3-2=1(cm)

  Đáp số:1(cm)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )