Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Chứng minh BMNP là hình bình hành bằng 5 cách

Question

Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Chứng minh BMNP là hình bình hành bằng 5 cách

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-18T03:30:01+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:31:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  dễ quá bạn

  C1: Cm 1 cặp cạnh vừa song song vừa bằng nhau

  C2: Cm 2 cặp cạnh đối song song với nhau

  Bk bấy nhiêu

  Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Chứng minh BMNP là hình bình hành bằng 5 cách

  0
  2021-09-18T03:31:50+00:00

  C1: Cm 1 cặp cạnh vừa song song vừa bằng nhau

  C2: Cm 2 cặp cạnh đối song song với nhau

  Bk bấy nhiu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )