Cho tam giác ABC thỏa mãn b^2 +c^2=a^2+√3bc. Tính góc A. (căn của 3 nhé)

Question

Cho tam giác ABC thỏa mãn b^2 +c^2=a^2+√3bc. Tính góc A. (căn của 3 nhé)

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-12T09:38:54+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:40:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $b^2+c^2=a^2+\sqrt{3}bc$ 

  $\to \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

  $\to \cos A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

  $\to A=30^o$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )