cho tam giác abc trên ab lấy điểm m sao cho am = 1/3 trên NC = 1/3 AC lấy một điểm E sao cho BE = 1/3 BC . Nối A với E ; B và N ; C với M. AE cắt CM t

Question

cho tam giác abc trên ab lấy điểm m sao cho am = 1/3 trên NC = 1/3 AC lấy một điểm E sao cho BE = 1/3 BC . Nối A với E ; B và N ; C với M. AE cắt CM tại I , cắt BN tại K. BN cắt CM tại H
a) So sánh diện tích 3 tam giác ABE, ACM , BCN
b) So sánh diện tích tam giác KIH với tổng diện tích 3 tam giác AIM, BKE, CHN
MIK ĐANG CẦN GẤP , LỜI GIẢI CHI TIẾT NHA
THANK YOU

in progress 0
Natalia 12 phút 2021-09-12T22:58:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:59:42+00:00

  a) Tam giác AME < BCN < ACM 

  Vậy ACM lớn nhất

  b) Tam giác KIH < AIM + BKE + CHN

  Vậy KIH < AIM + BKE + CHN

  0
  2021-09-12T23:00:02+00:00

  Đáp án:

   a. ACM lớn nhất

   b. KIH < AIM + BKE + CHN

  Giải thích các bước giải:

  a. Tam giác AME < BCN < ACM 

  ==> ACM lớn nhất

  b. Tam giác KIH < AIM + BKE + CHN

  Vậy KIH < AIM + BKE + CHN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )