CHO TAM GIÁC ABC VÀ ĐIểM M BấT Kỳ TRÊN CạNH BC. ĐƯờNG THẳNG QUA M SONG SONG VớI AB CắT AC TạI E, ĐƯờNG THẳNG QUA M SONG SONG VớI AC CắT AB TạI F. GIÁ

Question

CHO TAM GIÁC ABC VÀ ĐIểM M BấT Kỳ TRÊN CạNH BC. ĐƯờNG THẳNG QUA M SONG SONG VớI AB CắT AC TạI E, ĐƯờNG THẳNG QUA M SONG SONG VớI AC CắT AB TạI F. GIÁ TRị BIểU THứC AE/AC+AF/AB BằNG ?

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-04T06:24:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:25:37+00:00

  Đáp án:

  Tứ giác AEMF có AE//MF,AF//ME(gt)

  =>AEMF là hbh

  =>AE=MF,AF=ME

  Vì MF//AC nên theo Thales:

  MF/AC=BM/BC hay AE/AC=BM/BC

  Tương tự:AF/AB=ME/AB=CM/BC

  =>AE/AC+AF/AB=(BM+CM)/BC=1

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-04T06:25:56+00:00

  Đáp án:

  Tứ giác AEMF có AE//MF,AF//ME(gt)

  =>AEMF là hình bình hành

  =>AE=MF,AF=ME

  Vì MF//AC nên theo Thales:

  MF/AC=BM/BC hay AE/AC=BM/BC

  Tương tự:AF/AB=ME/AB=CM/BC

  =>AE/AC+AF/AB=(BM+CM)/BC=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )