Cho tam giác ABC với A(2;3); B(-4;5); C(6;-5). M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phương trình tham số của đường trung bình MN là:

Question

Cho tam giác ABC với A(2;3); B(-4;5); C(6;-5). M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phương trình tham số của đường trung bình MN là:

in progress 0
Samantha 1 giờ 2021-09-10T02:25:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:26:16+00:00

  Đáp án:

   

  {x=1+t

  y=4t

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )