Cho tam giác ABC với A(5;6), B(3;2), C(0;-4). Chân đường phân giác trong góc A có tọa độ bao nhiêu?

Question

Cho tam giác ABC với A(5;6), B(3;2), C(0;-4). Chân đường phân giác trong góc A có tọa độ bao nhiêu?

in progress 0
Parker 7 phút 2021-10-05T20:24:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T20:25:59+00:00

  Gọi chân đườg phân giác trong là D.

  `(AB)/(AC)=(BD)/(CD)`

  `=>(BD)/(CD)=2/5`

  `=>5vec(BD)=2vec(DC)`

  `=>D((15)/7;2/7)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )