cho tam giác abc vuông tại a,ab=3x,ac=4x,đường cao ah.i thuộc ab sao cho ib/ia=1/2 ,ci cắt ah tại e tính ce

Question

cho tam giác abc vuông tại a,ab=3x,ac=4x,đường cao ah.i thuộc ab sao cho ib/ia=1/2 ,ci cắt ah tại e tính ce

in progress 0
Raelynn 2 tuần 2021-08-23T19:39:10+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:40:21+00:00

  Đáp án:

  Kẻ EK // AI

  *Ta tính được

  BC = 5

  CH = 3,2

  CI = 2√5

  AI = 2

  *Δ AKE đồng dạng Δ AHC

  nên  $\frac{AK}{KE}$ = $\frac{AH}{HC}$ =  $\frac{3}{4}$ ; AK = $\frac{3}{4}$ KE (1)

  *Δ CKE đồng dạng Δ CAI nên

   $\frac{KE}{AI}$ = $\frac{CK}{AC}$ =1 – $\frac{AK}{AC}$ 

  ⇔$\frac{KE}{2}$  = 1 –  $\frac{AK}{4}$ (2)

  *Từ (1) và (2) suy ra: KE = $\frac{16}{11}$ ; AK =  $\frac{12}{11}$ 

  *Ta lại có:  $\frac{KE}{AI}$=$\frac{CK}{AC}$; CE =$\frac{KE.CI}{AI}$ = $\frac{16√5}{11}$

   

  CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )