cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) , đường cao AH . Trên cạnh AC lấy E sao cho AE=AB . Từ E kẻ EK vuông góc BC , kẻ EI vuông góc AB . Gọi M trun

Question

cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) , đường cao AH . Trên cạnh AC lấy E sao cho AE=AB . Từ E kẻ EK vuông góc BC , kẻ EI vuông góc AB . Gọi M trung điểm BE 1 CM tam giác AHE = tam giác EIA 2 CM AH pg góc AHC cho mình xin kèm hình vẽ nhé . mình cảm ơn

in progress 0
Iris 4 tháng 2021-07-28T16:08:02+00:00 1 Answers 281 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:09:34+00:00

  a.  Xét ΔAHD và ΔAED

  Ta có:

  AH=AE

  Góc H = Góc E = 90o

  AD chung

  => ΔAHD = ΔAED (cạnh huyền cạnh góc vuông)

  =>HD=DE

  1.  xét tam giác EDC

  CD > DE (vì DC là cạnh huyền trong tam giác EDC)

  Mà HD=DE  (chứng minh trên)

  Suy ra: CD>HD

  1. Xét tam giác EDC và HDK

  Ta có:

  Góc E = góc H = 90o

  HD=ED

  Góc D1 = góc D4

  ΔEDC = ΔHDK

  DK=DC vì là 2 góc tương ứng.

  ΔDCK cân tại D.

  1. Xét tam giác ACK

  Ta có:

  KE = AC

  CH =  AK

  KE cắt CH tại D

  D là trực tam của tam giác ACK

  AD là đường cao đỉnh của tam giác ACK  (1)

  Lại có: AK=AC (vì AH=AE và HK=EC)

  Mà AM là đường trung tuyến của ACK

  Suy ra AM cũng là đường cao đỉnh A của tam giác ACK (2)

  Từ (1) và (2) suy ra: AM ≡ AD

  =>A, D, M thẳng hàng.

                                                 # CHÚC HỌC TỐT #

                                                   @ngocbao2k8.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )