Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm; AC=8cm. Đường trung tuyến AM, qua M lần lượt kẻ các đường thẳng vuông góc với AB và AC tại E và F. a, Chứng mi

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm; AC=8cm. Đường trung tuyến AM, qua M lần lượt kẻ các đường thẳng vuông góc với AB và AC tại E và F.
a, Chứng minh tứ giác AEMF là hình chữ nhật
Mik đang cần rất là gấp ạ

in progress 0
Cora 1 năm 2021-12-06T08:37:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:39:23+00:00

  xét tứ giác AEMF có : góc A =90 độ

  góc MEA = 90 độ (ME⊥AB)

  góc MFA =90 độ (MF⊥AC)

  => tứ giác AEMF là hình chữ nhật ( tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )