Cho tam giác abc vuông tại A , có AB

Question

Cho tam giác abc vuông tại A , có AB

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-02T15:54:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:56:30+00:00

  a. Xét ΔABD có AB=BD

  ⇒ΔABD cân B

  ⇒∠BAD=∠BDA 

  b. Do ∠BAD=∠BDA 

  mà ∠BAD=∠KDA ( so le trong )

  ⇒∠KDA=∠HDA

  Xét ΔADK và ΔADH có ∠AKD=∠AHD=90 độ

  ∠KDA=∠HDA

  AD chung

  ⇒ΔADK = ΔADH (ch-gn)

  ⇒∠KAD=∠HAD

  ⇒AD là phân giác ∠HAC

  c. Do ΔADK = ΔADH

  ⇒AK=AH

  vote cho mik 5 sao và tlhn nhé :)))))))))))))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )