Cho tam giác ABC vuông tại A và AB=AC. Gọi k là trung điểm của BC a) chứng minh tam giác AKB=tam giác AKC b)chứng minh AKC=90° Tư C vẻ đường thẳng v

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A và AB=AC. Gọi k là trung điểm của BC
a) chứng minh tam giác AKB=tam giác AKC
b)chứng minh AKC=90°
Tư C vẻ đường thẳng vuông vs BC và cắt AB tại E. Chứng minh EC //AK

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-22T12:02:24+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:03:25+00:00

  Đáp án:

  Từ (1) và (2) ⇒ DK = KH = HC ⇒ DK/DC= 1/3.

  Giải thích các bước giải:

  ⇒ Tứ giác AMIN là hình chữ nhật (có 3 góc vuông).

  b) ΔABC vuông có AI là trung tuyến nên AI = IC = BC/2

  do đó ΔAIC cân có đường cao IN đồng thời là đường trung tuyến

  ⇒ NA = NC.

  Mặt khác ND = NI (t/c đối xứng) nên ADCI là hình bình hành

  Lại có AC ⊥ ID (gt). Do đó ADCI là hình thoi.

  c) Ta có: AB2 = BC2 – AC2 (định lí Py-ta-go)

  = 252 – 202 ⇒ AB = √225 = 15 (cm)

  Vậy SABC = (1/2).AB.AC = (1/2).15.20 = 150 (cm2)

  d) Kẻ IH // BK ta có IH là đường trung bình của ΔBKC

  ⇒ H là trung điểm của CK hay KH = HC (1)

  Xét ΔDIH có N là trung điểm của DI, NK // IH (BK // IH)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )