Cho tập A= { 1,2,3,4,5} lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số

Question

Cho tập A= { 1,2,3,4,5} lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số

in progress 0
Eden 7 ngày 2021-09-02T13:08:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:09:40+00:00

  Đáp án:

  125

  Giải thích các bước giải:

  gọi số cần tìm là abc 

  số a có 5 cách chọn (từ số 1 đến số 5)

  số b có 5 cách chọn (từ số 1 đến số 5)

  số c có 5 cách chọn (từ số 1 đến số 5)

  nên có 5*5*5=125 cách

  0
  2021-09-02T13:10:18+00:00

  Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$
  $a,b,c$ đều có 5 cách chọn.

  Vậy số số tự nhiên gồm 3 chữ số được lập từ tập A là $5^3=125$ số.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )