Cho TG ABC cân tại A kẻ BE vuông góc với AC tại E kẻ CF vuông góc với AB tại F . a chứng minh BE = CF . b chứng minh EF // BC hộ em vs ạ :(((

Question

Cho TG ABC cân tại A kẻ BE vuông góc với AC tại E kẻ CF vuông góc với AB tại F . a chứng minh BE = CF . b chứng minh EF // BC hộ em vs ạ :(((

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-21T04:24:09+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:25:13+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  0
  2021-09-21T04:25:34+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a)`

  Xét `ΔAEB` và `ΔAFC` có :

  `hat{AEB} = hat{AFC} = 90^o`

  `AB = AC` (Vì `ΔABC` cân tai `A`)

  `hat{A}` chung

  `-> ΔAEB = ΔAFC (ch – gn)`

  `-> BE = CF` (2 cạnh tương ứng)

  `b)`

  Vì `ΔAEB = ΔAFC (cmt)`

  `-> AF = AE` (2 cạnh tương ứng)

  `-> ΔAEF` cân tại `A`

  `-> hat{F} = hat{E} = (180^o – hat{A})/2 (1)`

  Vì `ΔABC` cân tại `A`

  `-> hat{B} = hat{C} = (180^o – hat{A})/2 (2)`

  Từ `(1), (2) -> hat{F}=hat{B}`

  mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

  $→ EF//BC$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )