Cho tổng số e trong ion AB2- là 34. Vậy ct là

Question

Cho tổng số e trong ion AB2- là 34. Vậy ct là

in progress 0
Serenity 4 tháng 2021-08-22T14:15:04+00:00 1 Answers 131 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:16:43+00:00

  Đáp án:

   AB là So3 phải là gốc của axit nào H2SO4 mk cx ko chắc ….

  Giải thích các bước giải:

   AB2-:34 ELECTRON =>AB:32ELECTRON

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )