chon 1 thuốc thử thích hợp(tùy ý) trình bày phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch không màu sau:HCL,Na2CO3,Na2SO4.Viết PTHH nếu có

Question

chon 1 thuốc thử thích hợp(tùy ý)
trình bày phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch không màu sau:HCL,Na2CO3,Na2SO4.Viết PTHH nếu có

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-11T22:00:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T22:01:20+00:00

  cho dd H2SO4 vào 4 mẫu thử nếu:

  – nếu xuất hiện kết tủa trắng là BaCl2

  – nếu xuất hiện sủi bọt khí bay lên là Na2CO3

  – không hiện tượng là: NaCl, và AgNO3 (1)

  BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl

  Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + CO2 + H2O

  * Cho dd Na2CO3 vào nhóm (1) nếu:

  -xuất hiện kết tủa trắng là AgNO3

  2AgNO3 + Na2CO3  Ag2CO3  + 2NaNO3

  – không hiện tượng là

  0
  2021-09-11T22:01:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )