Chọn loại bóng đèn để chiều sáng bàn học khi mạng điện trong nhà là 220v A 220n-100w B 220v-40w C110v-40w D 110v-100w Cho mik câu trả lời chính xác n

Question

Chọn loại bóng đèn để chiều sáng bàn học khi mạng điện trong nhà là 220v
A 220n-100w
B 220v-40w
C110v-40w
D 110v-100w
Cho mik câu trả lời chính xác nhất nhaaa

in progress 0
Sarah 1 tháng 2021-08-05T16:03:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:04:21+00:00

  Đáp án là B nha vì số vôn của bóng đèn phù hợp với mạng điện trong nhà là 220v để bóng đèn hoạt động bình thường còn bóng đèn 40W sẽ cho ánh sáng phù hợp với mắt mình

  0
  2021-08-05T16:04:30+00:00

  B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )