Chủ cửa hàng bán điện thoại di động cho biết trong 5 tháng đầu năm, tháng sau bán được nhiều hơn tháng trước là 20 chiếc điện thoại. Hỏi trong 4 tháng

Question

Chủ cửa hàng bán điện thoại di động cho biết trong 5 tháng đầu năm, tháng sau bán được nhiều hơn tháng trước là 20 chiếc điện thoại. Hỏi trong 4 tháng sau trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được nhiều hơn tháng đầu tiên bao nhiêu chiếc điện thoại

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-12T04:05:57+00:00 2 Answers 267 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T04:07:25+00:00

  Theo đề bài ta có :

  – Tháng thứ hai bán nhiều hơn tháng thứ nhất 20 chiếc điện thoại.

  – Tháng thứ ba bán nhiều hơn tháng thứ hai 20 chiếc điện thoại, suy ra tháng thứ ba bán nhiều hơn tháng thứ nhất 40 chiếc điện thoại.

  – Tháng thứ tư bán nhiều hơn tháng thứ ba 20 chiếc điện thoại, suy ra tháng thứ tư bán nhiều hơn tháng thứ nhất 60 chiếc điện thoại.

  – Tháng thứ năm bán nhiều hơn tháng thứ tư 20 chiếc điện thoại, suy ra tháng thứ năm bán nhiều hơn tháng thứ nhất 80 chiếc điện thoại.

  Vậy trong 4 tháng sau trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được nhiều hơn tháng đầu tiên số chiếc điện thoại là :

  (20 + 40 + 60 + 80) : 4 = 50 (chiếc)

  Đáp số : 50 chiếc.

  0
  2021-09-12T04:07:28+00:00

  Đáp án:

  Gọi sdt tháng 1 bán được là x

  Tháng 2 là x+ 20

  Tháng 3 là x + 40

  Tháng 4 là x+ 60

  Tháng 5 là x + 80

  Sđt trung bình cộng 4 tháng sau bán được là x + 50

  Sđt trung bình 4 tháng sau bán nhiều hơn tháng đầu tiên là 50

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )