Chủ trương “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của ai? * 1 điểm a/Khúc Thừa Dụ b/Khúc Hạo c/Khúc Thừa Mĩ d/Cả 03 đ

Question

Chủ trương “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của ai? *
1 điểm
a/Khúc Thừa Dụ
b/Khúc Hạo
c/Khúc Thừa Mĩ
d/Cả 03 đều sai

in progress 0
Liliana 59 phút 2021-10-24T01:03:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:04:23+00:00

  Chủ trương “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của ai? * 1 điểm a/Khúc Thừa Dụ

  b/Khúc Hạo

  c/Khúc Thừa Mĩ

  d/Cả 03 đều sai

  0
  2021-10-24T01:04:49+00:00

  Chủ trương “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của ai?

  a) Khúc Thừa Dụ

  b) Khúc Hạo

  c) Khúc Thừa Mĩ

  d) Cả 03 đều sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )