Chủ trương của đảng về kinh tế là gì ? trình bày rõ ràng

Question

Chủ trương của đảng về kinh tế là gì ? trình bày rõ ràng

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-19T18:52:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:53:23+00:00

  -Một số chủ trương của Đảng về kinh tế Việt Nam trong thời kì vô cùng khó khắn:

  +Để giải quyết nạn đói, nhân dân đã noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh lập các hũ gạo đói và ko dùng gạo, ngô để nấu rượu

  =>Tổ chức ngày “đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.

  +Việc tăng gia sản xuất đã được đẩy mạnh thời kì bấy giờ.

  +Chính quyền cách mạng còn tịch thu ruộng đất của Việt gian để chia cho nhân dân nghèo.

  =>Nạn đói đã được đẩy lùi nhờ những biện pháp rất tích cực trên.

  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt$$!$

  $Answered$ $by$ $Mai$ $Chi$$.$

  0
  2021-09-19T18:53:33+00:00

  Chủ trương của đảng về kinh tế là :

  – Điều quan trọng nhất là nước ta mở rộng các ngành kinh tế về nền đối ngoại với các nước khác nhau .

  – Xây dựng về nền kinh tế vững chắc về nhiều nhành nghề và bằng các quy mô cụ thể và các trình độ cơ cấu khác nhau .

  – Phát triển các ngành kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần để định hướng theo xã hội của nước ta .

  – Xóa bỏ các cơ chế về sự quản lí kinh tế của các ngành , nghề khác nhau để đáp ứng sự chèn ép nặng nề .

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )