chủ trương và hoạt động của phong trào đông du?

Question

chủ trương và hoạt động của phong trào đông du?

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-07-12T10:07:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:09:07+00:00

   Chủ trương: bạo động vũ trang

  -Hoạt động:1904, Phan Bội Châu đứng đầu và 1 số nhà yêu nước lập ra hội Duy Tân nhầm đánh Pháp lập ra 1 nước Việt Nam độc lập.Đầu năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật nhờ giúp khí giới và tiền bạc đánh Pháp. Nhật hứa đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang sau này.Hội Duy Tân phát động phong trào Đông Du, lúc đầu hoạt động thuận lợi, số học sinh lên tới 200 người.9/1908, Pháp câu kết với Nhật trục xuất những người Việt Nam khỏi nước Nhật.3/1909, Phan Bội Châu rời khỏi Nhật Bản, phong trào tan rã. Hội Duy Tân ngừng hoạt động.

  0
  2021-07-12T10:09:08+00:00

  * Phong trào Đông Du:

  – Chủ trương: bạo động vũ trang

  – Hoạt động:

  + 1904, Phan Bội Châu và 1 số nhà yêu nước lập ra hội Duy Tân nhầm đánh Pháp lập ra 1 nước Việt Nam độc lập.

  + Đầu năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật nhờ giúp khí giới và tiền bạc đánh Pháp. Nhật hứa đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang sau này.

  + Hội Duy Tân phát động phong trào Đông Du, lúc đầu hoạt động thuận lợi, số học sinh lên tới 200 người.

  + 9/1908, Pháp câu kết với Nhật trục xuất những người Việt Nam khỏi nước Nhật.

  + 3/1909, Phan Bội Châu rời khỏi Nhật Bản, phong trào tan rã. Hội Duy Tân ngừng hoạt động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )