chu vi hình bình hành ABCD là 48cm. Cạnh AB dài hơn cạnh BC 6cm. Độ dài cạnh Ab và BC lần lượt là.

Question

chu vi hình bình hành ABCD là 48cm. Cạnh AB dài hơn cạnh BC 6cm. Độ dài cạnh Ab và BC lần lượt là.

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-13T11:51:33+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T11:52:50+00:00

  Xin xtlhn nhé!

  Chúc học tốt!

  0
  2021-09-13T11:53:06+00:00

  Tổng4cạnh hình bình hành là: 48/2=24(cm)

  Độ dài cạnh AB là: (24+6)/2=15(cm)

  Độ dài cạnh BC là:(24-6)/2=9(cm)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )