Chữa lỗi sai nha Ha Long Bay is the more beautiful natural wonder of Viet Nam A B C

Question

Chữa lỗi sai nha
Ha Long Bay is the more beautiful natural wonder of Viet Nam
A B C D

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-10-21T03:26:18+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:27:18+00:00

  Đáp án: B

  more → most

  Giải thích:

  Theo như trên đề ta thấy sẽ có từ ” the “, mà ” the ” chỉ đi với ss nhất nên không phải là more ( more là ss hơn ).

    Với lại, ss hơn phải có 2 chủ ngữ số ít/ nhiều. Nhưng trên đề ta chỉ thấy 1 chủ ngữ → ss  nhất chứ không phải ss hơn

  0
  2021-10-21T03:27:41+00:00

  more → most

  Có “the” + “of Viet Nam” `=>` So sánh nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )