chứng minh chiến lược, chiến thuật sáng tạo trong ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần? Giải giúp mình với cần gấp lắm

Question

chứng minh chiến lược, chiến thuật sáng tạo trong ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần? Giải giúp mình với cần gấp lắm

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-11-22T13:03:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T13:04:36+00:00

  *Chiến lược, chiến thuật sáng tạo:

  – Khi địch mạnh => tạm rút quân để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống” => khiến quân địch không thể cướp bóc được lương thực và ngày càng sa sút tinh thần.

  – Chọn chặn đánh địch để chúng không thể tiếp viện cho nhau. Ví dụ: Trận Vân Đồn của Trần Khánh Dư.

  – Khi đến thời cơ, nhanh chóng phản công tiêu điệt dịch với những chiến thuật đánh sáng tạo như: Trận đánh trên sông Bạch Đằng.

  0
  2021-11-22T13:05:05+00:00

  => Gửi ạ ://

  – Thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu của kẻ thủ và đồng thời phải biết tránh chỗ mạnh và đánh vào chỗ yếu của kẻ thù

  – Phát huy được chỗ mạnh của quân đội và nhân dân

  – Buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta đã được chuẩn bị trước: tiêu biểu là trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng tiêu diệt toàn bộ cánh quân thuỷ do tướng Ô Mã Nhi cầm đầu của Trần Quang Khải

  + Buộc giặc từ thế mạnh sang thế yếu và từ chủ động thành bị động để tiêu diệt giặc

  ——-ĂN TẾT ZUI ZẺ =)) ——

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )