Chứng minh định lí sau . +tính chất 3 đường thẳng song song +tính chất 2 góc đối đỉnh

Question

Chứng minh định lí sau .
+tính chất 3 đường thẳng song song
+tính chất 2 góc đối đỉnh

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-19T18:42:39+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:43:48+00:00

  Đáp án:

  +tính chất 2 góc đối đỉnh ( cho 2 đg thg cắt nhau tại O)

  Định lí:

  GT: O1 và O3 đối đỉnh

  KT: O1 = O3

  Chứng minh:

  Ta có :

  +) O1+O2=180o (2 góc kề bù)

  +) O2+O3=180o (2 góc kề bù)

  ⇔O1 + O2 = O2 + O3

  O1 = O3

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-19T18:43:51+00:00

  + 3 đường thẳng song song

  Nếu có một đường thẳng d cắt 3 đường thẳng song song a,b,c thì

  – 3 góc đồng vị bằng nhau

  – 2 góc so le trong đôi một bằng nhau

  – 2 góc trong cùng phía đôi một bù nhau

  + 2 góc đối đỉnh luôn bằng nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )