Chứng minh ngành dịch vụ là sức mạnh kinh tế của Hoa Kì.

Question

Chứng minh ngành dịch vụ là sức mạnh kinh tế của Hoa Kì.

in progress 0
Ayla 4 tháng 2021-08-09T15:03:24+00:00 2 Answers 354 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:04:39+00:00

  Ngành dịch vụ là thế mạnh của Hoa Kì vì:

  Chiếm tỉ trọng cao nhất, năm 2004: 79.4% GDP

  Về ngoại thương:

  Đứng đầu thế giới.

  Về giao thông vận tải

  Hệ thống đường và phương tiện hiện đại nhất thế giới.

  Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch

  – Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì.

  – Thông tin liên lạc rất hiện đại.

  – Ngành du lịch phát triển mạnh.

  0
  2021-08-09T15:04:54+00:00

  Ngành dịch vụ  Hoa Kỳ :

  – Dịch vụ phát triển đa dạng: gồm ngoại thương, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, du lịch, thông tin liên lạc, du lịch. 

  – Ngành dịch vụ Hoa Kì chiếm tỉ trọng cao $79,4\%$ GDP (năm 2004)

  $\to$ dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất và là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )