Chứng minh: Nửa cuối thế kỉ XX , các nước Đông Bắc Á có sự tăng trưởng nhanh về kinh tế

Question

Chứng minh: Nửa cuối thế kỉ XX , các nước Đông Bắc Á có sự tăng trưởng nhanh về kinh tế

in progress 0
Daisy 5 ngày 2021-12-06T15:04:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:06:22+00:00

  Hiện nay, “4 con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có 3 “con Rồng” là Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan…

   Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. (Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 1960 đến 1969 là 10,8%…).

   Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới…(GDP tăng trung bình hằng năm trên 8%…)

   Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng đất nước…

  đặc biệt là nhật đó bạn học qua bài này r sẽ rõ hơn về nền kinh tế khu vực nầy

  0
  2021-12-06T15:06:41+00:00

  – Hiện nay, “4 con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có 3 “con Rồng” là Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan…

  – Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. (Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 1960 đến 1969 là 10,8%…).

  – Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới…(GDP tăng trung bình hằng năm trên 8%…)

  – Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng đất nước…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )