Chứng minh p= 2x²-4xy+4y²+9z²-6z+2x+13 > 0 với mọi x,y,z

Question

Chứng minh p= 2x²-4xy+4y²+9z²-6z+2x+13 > 0 với mọi x,y,z

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-09-08T15:10:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T15:11:41+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải: P= (x ²+2x+1)+(x ²-4xy+4y ²)+(9z ²-6z+1)+11

    =(x+1) ²+(x-2y) ²+(3z-1) ²+11>=11>0 (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )