Chứng minh rằng A = 2015^3 + 2014^2 + 2013^2 + 2012^1- 2011^2 không là số chính phương

Question

Chứng minh rằng A = 2015^3 + 2014^2 + 2013^2 + 2012^1- 2011^2 không là số chính phương

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-07-12T10:52:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:54:19+00:00

    Do số ước của số chính phương bao giờ cũng là số lẻ
  Mà số ước của số trên là (3+1)x(2+1)^4 ( thực ra là (3+1) x ( 2+1 ) x (2+1) x (2 + 1) x( 2 + 1) )=324 là số chẵn
  => Số trên ko là số chính phương ( ĐPCM )

   

  0
  2021-07-12T10:54:31+00:00

  Do số ước của số chính phương bao giờ cũng là số lẻ
  Mà số ước của số trên là (3+1)x(2+1)^4=324 là số chẵn
  => Số trên ko là số chính phương ( đpcm )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )