chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của n biểu thức sau luôn có giá trị nguyên A = n^3+3n^2+2n / 6

Question

chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của n biểu thức sau luôn có giá trị nguyên A = n^3+3n^2+2n / 6

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-09-30T17:31:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T17:33:20+00:00

  Đáp án:

  vì n là số nguyên nên n;n+1;n+2 là 3 số nguyên liên tiếp ⇒n(n+1)(n+2) chia hết cho 6 ⇔ A nguyên

  Giải thích các bước giải:

  (n^3+3n^2+2n)/6

  xét tử:n^3+3n^2+2n)=n(n^2+3n+2)=n(n+1)(n+2)

  vì n là số nguyên nên n;n+1;n+2 là 3 số nguyên liên tiếp ⇒n(n+1)(n+2) chia hết cho 6 ⇔ A nguyên(đpcm)

  0
  2021-09-30T17:33:20+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  (n^3+3n^2+2n)/6

  xét tử:n^3+3n^2+2n)=n(n^2+3n+2)=n(n+1)(n+2)

  vì n là số nguyên nên n;n+1;n+2 là 3 số nguyên liên tiếp ⇒n(n+1)(n+2) chia hết cho 6 ⇔ A nguyên(đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )