Chứng mình rằng x+z=2y và 2yt=z.(y+t) với y#0, t#0 thì x/y=z/t

Question

Chứng mình rằng x+z=2y và 2yt=z.(y+t) với y#0, t#0 thì x/y=z/t

in progress 0
Eva 3 giờ 2021-09-26T16:00:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:02:37+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2yt = z\left( {y + t} \right)\\
  \Rightarrow \left( {x + z} \right).t = zy + zt\\
  \Rightarrow xt + zt = zy + zt\\
  \Rightarrow xt = zy\\
  \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{z}{t}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )