Chứng minh tổng 3 góc của tam giác bằng 180°

Question

Chứng minh tổng 3 góc của tam giác bằng 180°

in progress 0
Aaliyah 14 phút 2021-09-09T14:09:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:11:15+00:00

  Đáp án:

  theo t/c tổng 3 góc tam giác =180o

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-09T14:11:39+00:00

  Đáp án:XÉT TAM GIAC ABC

  CÓ AB=AC=BC

  => ABC LÀ TAM GIAC ĐỀU

  A=60 ; B=60 ; C=60

  =>A+B+C=180

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )