Chứng minh với mọi n€N* các phân số sau là các phân số tối giản. a) 6n-1 / n+3 b) 2n+5 / 3n+7 c) 6n-14 / 2n-5 Giúp với ạ!!!!!!

Question

Chứng minh với mọi n€N* các phân số sau là các phân số tối giản.
a) 6n-1 / n+3
b) 2n+5 / 3n+7
c) 6n-14 / 2n-5
Giúp với ạ!!!!!!

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-11-10T20:17:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:19:43+00:00

  Đáp án:b) Gọi d là UCLN của 2n+5 và 3n+7

    Xét hiệu: 3.(2n+5)-2.(3n+7)=(6n+15)-(6n+14)=1 chia hết cho d

  => d =1

  mà UCLN của tử và mẫu là 1 nên phân số đó là phân số tối giản

  Vậy 2n+5/3n+7

  c) gọi d là UCLN của 6n-14 và 2n-5

  Xét hiệu: (6n-14)-3.(2n-5)=(6n-14)-(6n-15)=1chia hết chod

  mà UCLN của tử và mẫu là 1 nên 6n-14/2n-5 là p/s tối giản

  nhớ tim cho mik nha, vote 5 sao nữa

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )