chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh dc nhập vào mt la A du lieu dc luu trữ B thông tin ra C Thông tin vào d thông tin mt

Question

chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh dc nhập vào mt la
A du lieu dc luu trữ
B thông tin ra
C Thông tin vào
d thông tin mt

in progress 0
Josie 1 năm 2021-08-28T02:00:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:02:11+00:00

  chọn C. Thông tin vào

  0
  2021-08-28T02:02:12+00:00

  C Thông tin vào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )