chương trình bảng tính là gì ?

Question

chương trình bảng tính là gì ?

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-08-28T06:07:54+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:08:59+00:00

  CTBT là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.

  0
  2021-08-28T06:09:10+00:00

  phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng: Excel

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )