Chương trình lớp 6 nghiên cứu mấy ngành thực vật? *

Question

Chương trình lớp 6 nghiên cứu mấy ngành thực vật? *

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-07-11T01:10:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:12:07+00:00

  Có 5 ngành, đó là: Ngành tảo, ngành rêu, ngành quyết, ngành hạt trần, ngành hạt kín.

  0
  2021-07-11T01:12:41+00:00

  Có 5 ngành là:

  `+` Ngành tảo

  `+` Ngành rêu

  `+` Ngành quyết

  `+` Ngành hạt kín

  `+` Ngành hạt trần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )