Chuột gì đi bằng 2 chân ? Cái mà người mua biết, người bán biết, nhưng người xài ko bao giờ biết ? Bỏ ngoài nướng trong ăn ngoài bỏ trong là gì ?

Question

Chuột gì đi bằng 2 chân ?
Cái mà người mua biết, người bán biết, nhưng người xài ko bao giờ biết ?
Bỏ ngoài nướng trong ăn ngoài bỏ trong là gì ?

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-09T14:23:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T14:24:36+00:00

  Chuột Mickey

  Quan tài

  Là trái bắp < bắp ngô >

   

  0
  2021-10-09T14:25:32+00:00

  Đáp án:

   chuột Jerry

  quan tài

  ngô

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )