chuyển: 1A=…..mA 1mA=…….A; 1kV=…..V 1kV=…..mV 1V=…..mV 1mV=…..V (nêu rõ cách đổi )

Question

chuyển:
1A=…..mA
1mA=…….A;
1kV=…..V
1kV=…..mV
1V=…..mV
1mV=…..V
(nêu rõ cách đổi )

in progress 0
Valentina 4 tuần 2021-07-08T20:06:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:07:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1A = 1000mA

   1mA = 0,001A

   1kV = 1000000mV

   1kV = 1000 V

   1V =1000mV

   1mV = 0,001V

  0
  2021-07-08T20:08:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1A=..`1000`..mA

  1mA=….`0,001`…A;

  1kV=…`1000`..V

  1kV=..`1000000`…mV

  1V=..`1000`…mV

  1mV=.`0,001`….V

  `text(- Cái này đổi m ra km hoặc km ra mét)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )