Co 1 gen có chiều dài là 0.51 um và 3900 liên kết hidro tinh số nu moi loại .tinh vòng xoắn và khối lượng cua gen

Question

Co 1 gen có chiều dài là 0.51 um và 3900 liên kết hidro tinh số nu moi loại .tinh vòng xoắn và khối lượng cua gen

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-13T03:21:25+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:22:47+00:00

  Đáp án:

   

  Đổi 0.51 um = 5100A

  =>N=3000 (Nu)

  Số vòng soắn của gen là:

  C=$\frac{3000}{20}$  = 150

  Khối lượng của gen là

  M= 3000.300 = 900.000 (đvc)

   

  0
  2021-10-13T03:23:20+00:00

  Đáp án:

  Số vòng soắn của gen là

  C = 150

  Khối lượng của gen là

  M= 900.000 (đvc)

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 0.51 um = 5100A

  =>N=3000 (Nu)

  Số vòng soắn của gen là

  C= 3000/20 = 150

  Khối lượng của gen là

  M= 3000.300 = 900.000 (đvc)

  Số liên kết hidro không cần đến nhé bạn đây là 1 dạng bài cơ bản nên chỉ cần có 1 trong 3 yếu tố N,L,M là giải đc nhé

  Bạn tham khảo bài mik làm nha

  Bản quyền: #Toki

  Cấm reup, tố cáo dưới mọi hình thức.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )