Có 1 lượng ngô đóng vào 280 bao nhỏ,mỗi bao chứa 50kg ngô. Hỏi với lượng ngô đó đem đóng vào các bao to,mỗi bao chứa gấp đôi lượng ngô trong bao nhỏ t

Question

Có 1 lượng ngô đóng vào 280 bao nhỏ,mỗi bao chứa 50kg ngô. Hỏi với lượng ngô đó đem đóng vào các bao to,mỗi bao chứa gấp đôi lượng ngô trong bao nhỏ thì được tất cả bao nhiêu bao to?

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2021-07-29T10:54:40+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:56:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Tổng lượng ngô đem đóng:

      280×50=14000 (kg)

  Mỗi bao to chứa:

      50×2=100 (kg)

  Có tất cả số bao to là:

      14000:100=140 (bao)

                         Đáp số: Đóng được 140 bao to                  

  0
  2021-07-29T10:56:34+00:00

  Đáp án:

   140 bao

  Giải thích các bước giải:

  280 bao nhỏ có số lượng ngô là: 280×50=14000 kg

  Mỗi bao lớn chứa số kg là : 50×2=100 kg

  Đóng đựoc số bao lớn là: 14000:100=140 bao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )