Có 1 người TQ tính ra chu kì số pi đúng nhất, đó là ai? (10 điểm) Có 1 người Anh viết cuốn “Nguồn gốc muôn loài”, đó là ai? (10 điểm) Einstein nổi tiế

Question

Có 1 người TQ tính ra chu kì số pi đúng nhất, đó là ai? (10 điểm)
Có 1 người Anh viết cuốn “Nguồn gốc muôn loài”, đó là ai? (10 điểm)
Einstein nổi tiếng với câu nói “E = mc2”, ông đến từ nước nào? (10 điểm)

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-28T01:48:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:50:03+00:00

  1. Nhà toán học Tổ Xung Chi.

  2. Charles Robert Darwin

  3. Ông gốc Do Thái, nhưng sinh ra ở Đức

  0
  2021-08-28T01:50:50+00:00

  1. Mình nghĩ là Lưu Huy.

  2. Charles Darwin.

  3. Einstein đến từ nước Đức.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )